We are currently rebooting our website. Please stay tuned for the new version

   
  • 26 Mars 2015 Ngjarja përmbyllese e Academic Exchange for Progress (AEP) STIKK merr pjesë në ngjarjen përmbyllëse të Academic Exchange for Progress (AEP). Përveç STIKK, në këtë ngjarjen marrin pjesë edhe përfaqësues nga Universiteti i Evropës Juglindore (MK), Universiteti i Tiranës (AL), Universiteti për Biznes dhe Teknologji - UBT (KS), Kolegji Universitar i Gjøvik (NO), Universiteti i Prishtinës (KS)
  • 18 Mars 2015 Trajnimi i SalesForce nga SPARK Me ftesë nga SPARK, STIKK morri pjesë në trajnimin rreth menaxhimit të marrëdhënieve me konsumatorët (CRM) dhe në specifik të programit të shumë-njohur SalesForce. Trajnimi është mbajt nga menaxheri për monitorim dhe vlerësim/kujdes për cilësi në SPARK, z. Anthony Gonzalez, i cili sqaroi se sa i rëndësishëm është mbikëqyrja
  Shiko më shumë